เนื้อเพลง I GOT A BOY

Ayo! GG! Yeah Yeah 시작해 볼까?
Ayo! GG! Yeah Yeah ชีจักแฮ บลกา?
어-머! 얘 좀 봐라 얘, 무슨 일이 있었길래
ออมอ! แย จม บวารา แย มูซึน อีรี อีซอซกิลแร
머릴 잘랐대? 응?
มอริล จัลรัซแด? อึง?

어-머! 또 얘 좀 보라고!
ออมอ! โต แย จม โบราโก!
머리부터 발끝까지 스타일이 바뀌었어
มอรีบูทอ บัลกึทกาจี ซือทาอีรี บากวีออซอ
왜 그랬대? 궁금해 죽겠네 왜 그랬대? 말해 봐봐 좀
แว คือแรซแด? คุงกึมแฮ จึกเกซเน แว คือแรซแด? มัลแฮ บวาบวา จม

Ha Ha! Let me introduce myself!
Here comes trouble! 따라 해!
Here comes trouble! ตารา แฮ!
오 오오 예 오. 오오 예 오 너 잘났어 정말!
โอ โอโอ เย โอ โอโอ เย โอ นอ จัลนาซอ จองมัล!

지가 뭔데? 웃겨. 너무 콧대 센 거 아니?
ชีกา มวอนเด? อุซกยอ นอมู คซแด เซน กอ อานี?
나보고 평범하단다 얘
นาโบโก พยองบอมฮาดันดา แย
어~~그 남자 완전 맘에 들었나 봐!
ออ~~ คือ นัมจา วันจอน มาเม ดือรอซนา บวา!
말도 안돼! 말도 안돼!
มัลโด อันดแว! มัลโด อันดแว!
너무 예뻐지고 섹시해 졌어 그 남자 때문이지?
นอมู เยปอจีโก เซกซีแฮ จยอซอ คือ นัมจา แตมูนีจี?
물어볼 뻔 했다니까? 너 바꾼 화장품이 뭔지
มูรอบล ปอน แฮซดานีกา? นอ บากุน ฮวาจังพูมี มวอนจี

사실 나, 처음 봤어 상처 입은 야수 같은 깊은 눈
ซาชิล นา ชออืม บวาซอ ซังชอ อีบึน ยาซู กาทึน กีพึน นุน
얘기만 해도 어질 했다니까?
แยกีมัน แฮโด ออจิล แฮซดานีกา?
너 잘났어 정말! 잘났어 정말!
นอ จัลนาซอ จองมัล! จัลนาซอ จองมัล!

오 오오 예 오. 오오 예 오 너 잘났다 정말!
โอ โอโอ เย โอ โอโอ เย  โอ นอ จัลนัซดา จองมัล!
오 오오 예 오. 오오 예 오 너 잘났어 정말!
โอ โอโอ เย โอ โอโอ เย  โอ นอ จัลนาซอ จองมัล!

Ayo! Stop! Let me put it down another way.

I got a boy 멋진! I got a boy 착한!
I got a boy มอซจิน! I got a boy ชักฮัน
I got a boy handsome boy 내 맘 다 가져간
I got a boy handsone boy แน มัม ดา กาจยอกัน

I got a boy 멋진! I got a boy 착한!
I got a boy มอซจิน! I got a boy ชักฮัน
I got a boy awesome boy 완전 반했나 봐
I got a boy awesome boy วันจอน บันแฮซนา บวา

아 내 왕자님! 언제 이 몸을 구하러 와 주실 텐가요?
อา แน วันจานิม! ออนเจ อี โมมึล กูฮารอ วา จูชิล เทนกาโย?
하얀 꿈처럼 날 품에 안아 올려 날아가 주시겠죠?
ฮายัน กุมชอรอม นัล พูเม อานา อลรยอ นารากา จูชีเกซจโย?

나, 깜짝! 멘붕이야! 그 사람은 내 민 낯이 궁금하대
นา กัมจัก! เมนบูงียา! คือ ซารามึน แน มิน นาชี กุงกึมฮาแด
완전 맘에 들어 못 이긴 척 보여줘도 괜찮을까?
วันจอน มาเม ดือรอ มซ อีกิน ชอก โบยอจวอโด แควนชานึลกา?
오우! 절대로 안되지! 그치? 그치?
โออู! ชอลแดโร อันดเวจี! คือชี? คือชี?
우리, 지킬 건 지키자! 맞지! 맞지!
อูรี ชีคิล กอน จีคีจา! มัชจี! มัชจี!
그의 맘을 모두 가질 때까지
คือเอ มามึล โมดู กาจิล แตกาจี
이건 절대로 잊어버리지 말라고!
อีกอน จอลแดโร อีจอบอรีจี มัลราโก!

오 오오 예 오. 오오 예 오 밤을 새도 모자라 다 다
โอ โอโอ เย โอ โอโอ เย โอ พามึล แซโด โมจารา ดา ดา
오 오오 예 오. 오오 예 오 우리 최고 관심사 다 다
โอ โอโอ เย โอ โอโอ เย โอ อูรี ชเวโก กวันชิมซา ดา ดา

내 말 들어봐 그 아이 너네 알지?
แน มัล ดือรอบวา คือ อาอี นอเน อัลจี?
좀 어리지만 속은 꽉 찼어
จม ออรีจีมัน โซกึน กวัก ชาซอ
어떨 땐 오빠처럼 듬직하지만,
ออตอล แตน โอป้าชอรอม ดึมจิกฮาจีมัน
애교를 부릴 땐 너무 예뻐 죽겠어
แอกโยรึล บูริล แตน นอมู เยปอ จุกเกซอ

오 오오 예 오. 오오 예 오 너 미쳤어, 미쳤어
โอ โอโอ เย โอ โอโอ เย โอ นอ มีชยอซอ มีชยอซอ
오 오오 예 오. 오오 예 오 너 미쳤어, 미쳤어
โอ โอโอ เย โอ โอโอ เย โอ นอ มีชยอซอ มีชยอซอ

난 정말 화가 나 죽겠어 내 남잔 날 여자로 안보는 걸
นัน จองมัล ฮวากา นา จุกเกซอ แน นัมจัน นัล ยอจาโร อันโบนึน กอล
막연할 땐 어떡하면 내가 좋겠니?
มักยอลฮัล แจน ออตอกฮามมยอน แนกา ชดเกซนี?
질투라도 나게 해볼까? 속상해! 어떡해! 나?
ชิลทูราโด นาเก แฮบลกา? ซกซังแฮ! ออตอกเค! นา?
말도 안 돼! 말도 안 돼!
มัลโด อันดแว! มัลโด อันดแว!

Don’t stop! Let’s bring it back to 140

I got a boy 멋진! I got a boy 착한!
I got a boy มอซจิน! I got a boy ชักฮัน
I got a boy handsome boy 내 맘 다 가져간
I got a boy handsone boy แน มัม ดา กาจยอกัน

I got a boy 멋진! I got a boy 착한!
I got a boy มอซจิน! I got a boy ชักฮัน
I got a boy awesome boy 완전 반했나 봐
I got a boy awesome boy วันจอน บันแฮซนา บวา

언제나 내 곁엔 내편이 돼주고 귀 기울여주는 너 너
ออนเจนา แน กยอเทน แน พยอนี ดแวจูโก กวี กีอุลยอจูนึน นอ นอ
난 이대로 지금 행복해 잘 될 거니까
นัน อีแดโร จีกึม แฮงบกแฮ จัล ดเวล กอนีกา

I got a boy 멋진! I got a boy 착한!
I got a boy มอซจิน! I got a boy ชักฮัน
I got a boy handsome boy 내 맘 다 가져간
I got a boy handsone boy แน มัม ดา กาจยอกัน

I got a boy 멋진! I got a boy 착한!
I got a boy มอซจิน! I got a boy ชักฮัน
I got a boy awesome boy 완전 반했나 봐
I got a boy awesome boy วันจอน บันแฮซนา บวา

I got a boy 멋진! I got a boy 착한!
I got a boy มอซจิน! I got a boy ชักฮัน
I got a boy handsome boy 내 맘 다 가져간
I got a boy handsone boy แน มัม ดา กาจยอกัน

I got a boy 멋진! I got a boy 착한!
I got a boy มอซจิน! I got a boy ชักฮัน
I got a boy awesome boy 완전 반했나 봐
I got a boy awesome boy วันจอน บันแฮซนา บวา

I got a boy 멋진!
I got a boy มอซจิน!

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s